fbpx

Muslimernas Begravningsbyrå

Ja, vi ordnar bokstavligen allt. Så ni som kund och anhörig till den avlidne behöver aldrig oroa er för något.

Vårt mål är alltid att försöka få till en begravning så fort som möjligt, helst inom ett par dagar. Man får räkna med att det kan ta ca 2-3 dagar.

Ja det gör vi.

Ja det är vi som gör det själva. Vi tar aldrig in någon utomstående part.

Vi är en Muslimsk Begravningsbyrå så vi går alltid efter de seder och regler som finns inom Islam för begravning.

Vi använder även Sidr och Kaffour under tvättningen.

  1. Vi ordnar alla dokument med respektive myndighet. 
  2. En enkel kista (ifall att familjen vill gravsätta med kista)
  3. Tvättning/tvagning av den avlidne.
  4. 3 stycken vita tygstycken för män, och 5 för kvinnor (Kaffan)
  5. Janaza bönen samt begravning av den avlidne.
  6. Psykologiskt stöd till den drabbade familjen.
  7. Ordning och reda vid graven efter att begravningen har ägt rum.

I de flesta fallen så begraver vi utan kista, men i en del kommuner så tillåter man inte det.

Vi följer alltid Islams regler för hela processen av begravningen. Detta inkluderar även tvättningen.

Priset för för en begravning varierar och beror på vilka val du gör. Men vårt motto är alltid att försöka vara billigast.

Vi tar relativt lite i betalt jämfört med andra begravningsbyråer.

Priset kan skilja sig med några tusen kronor, beroende på om den avlidne ska begravas med kista eller inte.

 

Det är alltid gratis att fråga oss om ett pris!

Ja det gör vi. 

Vi erbjuder även gravstenar, dödsbouppteckning samt begravning utomlands.

Vem som helst av de efterlevande kan beställa en begravningen. Det kan vara en nära anhörig, släkting eller en god vän.

Det viktigaste är att denna person är över 18 år.

Det är dödsboet som betalar begravningskostnaderna. Men om det skulle vara så att pengarna inte räcker till, så går det att ansöka om ekonomisk hjälp hos kommunen.

Ja det gör vi. Allt jobb som vi gör inom begravningen sker efter Islams lagar.

Vi är en Islamisk Begravningsbyrå så vi går alltid efter de seder och regler som finns inom Islam för begravning.

Hur mycket en gravsten kostar beror helt på hur man väljer att utforma stenen. Det finns många modeller och olika alternativ. Priset kan därför variera mycket och gravstenen kan kosta från cirka 2 500 kr och uppåt.

Vi har öppet alla dagar, dygnet runt.

Ni kan antigen ringa eller maila till oss.

Vårt telefonnummer: 0722 – 819 819

E-mail: info@muslimernasbegravningsbyra.se

so